Bahri GENÇ

YÜZLERDEN GİZLER

17 Kasım 2011 – 4 Ocak 2012
 

Portre resmine yeni bir soluk getiren Bahri Genç, çağdaş bir portre yorumcusu. Kendi kuşağı içinde farklı üslubuyla sanat ortamında adını duyururken, birçok genç sanatçıyı da etkileyen bir çekim alanı yaratıyor.  Ortaya koyduğu yeni yaklaşımla soyut biçim anlayışını izleyerek, geleneksel üslubunu da bırakmadan, kendine özgü soyutlamacı tekniğiyle dışavurumcu bir üslup doğrultunda yeni bir realizme giden plastik bir dil yaratıyor.

Sanatçının son dönemde yaptığı portreler, soyutlamacı tekniğini daha ileri bir aşamaya götürmesi yönünden önemli. Bahri Genç, yaşantı içerikleriyle dolu  portrelerinde, içselleştirdiği “şeyleri” modellerinin imgeleri aracılığıyla dışa vurarak, yoğun bir duygu aktarımını gerçekleştiriyor.

Sergi Eserleri