1. Piramid Sanat, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler Site ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir. Siteyi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.
  2. Piramid Sanat kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için gerekli olması halinde tespit edebilir ve bunları kullanabilir.
  3. Kişisel bilgiler, kişi ad ve soyadı, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca ‘Gizli Bilgi’ olarak kabul edilir. Piramid Sanat, aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini işbirliği içerisinde olmadığı şirketlere ve/veya üçüncü kişilere açıklamamayı taahhüt eder.
  4. Kullanıcılar kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) Site üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle Piramid Sanat’a iletirler. Piramid Sanat, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Piramid Sanat veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kişisel bilgiler anonim tutulmak suretiyle kullanabilir. Kişisel bilgiler, Kullanıcılarla herhangi bir sebeple iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir.
  5. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Piramid Sanat ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcının kimliği açığa vurulmadan çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.
  6. Piramid Sanat, Site içerisinde ve kapsamında başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Piramid Sanat’ın bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  7. Piramid Sanat, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığı (çerez) kullanarak elde edebilir. Çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.
  8. Belirli durumlarda Piramid Sanat, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar bu sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak; Piramid Sanat Kullanıcı Sözleşmesinin ve eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
  9. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Piramid Sanat, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe ve mevzuat uyarınca gerekli olmadıkça kişisel bilgilerinizden herhangi birini Piramid Sanat’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
  10. Piramid Sanat, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.
  11. Piramid Sanat, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Piramid Sanat’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.