1. ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
  2. SATICI, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt etmektedir.
  3. Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği olarak: ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, üretilen ya da niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen malların ve de fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen malların söz konusu olduğu sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
  4. ALICI, çevrimiçi hediye kuponu/kodu vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.