Pemra Aksoy

Sepya Hikayeler

16 Mayıs – 16 Haziran 2013

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergide, sanatçı geçmiş ile yaşadığı şimdi arasında şekillenen kendine ait özel hayatın izlerini, resimleştirdiği aile fotoğrafları üzerinden bizlere taşımaktadır. Pentür tadı taşıyan dokulu yüzeyler üzerinde, monokrom renk anlayışı ve figüratif anlatım biçimiyle kavramsal bir derinliğe ulaşan sanatçı; yapıtlarında zamana bağlı olarak varoluş, gerçek, hiçlik, ölüm, bellek, sevgi gibi kavramları irdelemektedir.

Sergi Eserleri