HALE ARPACIOĞLU

MANYETİK ŞİİRLER

11 Eylül - 13 Ekim 2013

“Yaşamın kadınsı yönlerinin keşfi ve ifadesi, sanatımın çekirdeğini oluşturur. Evrensel karşıtların sonsuz oyunu, seyirciyi yeni bir hissetme ve görme yoluna davet eden mecazlar, ironi, renk ve şiirsel formların kullanımı yoluyla ifade ediliyor. Yaratıcısı ve seyircisi olarak, bu estetik deneyime

Şiirsel Felsefe'nin Görsel Sanatı’ diyorum” –Hale Arpacıoğlu

Eserlerinde mitoloji, ontoloji, Doğu felsefesi, derinlik psikolojisi, metafizik ve tasavvuf gibi kavramları inceleyen Arpacıoğlu, 10 yıl süren içsel keşif yolculuğundan sonra, yepyeni ve zengin imgelerle yüklü eserleriyle sanat dünyasına dönüyor.

 

Sergi Eserleri