BEDRİ BAYKAM

“LOLITART(E)”

6 Eylül – 8 Ekim 2007

Bedri Baykam’ın son dönem tualleri, uzun bir serüvenin sentezi olma niteliğini taşıyorlar. 25 yıl önce ortaya çıkan Yeni Dışavurumcu akımın ilk temsilcilerinden olan Baykam’ın, aradan geçen süreçte uyguladığı farklı teknikler sonucu oluşturduğu “Saydam Katmanlar”,  “İçsel İzler”, “Dişi Entrikalar” ve “Kritik İşaretler” gibi dönemlerin bir araya gelerek oluşturduğu son çalışmaları, oldukça “tatlı-sert” yeni bir bölgenin rüzgarını estiriyor. Özgürlük, gizli incelikler, küstah malzemeler, bilinçaltı göndermelere fırsat veren sade ikonografiler, “uyumsuzluğun uyumu”nu ve yeni bir gerçeği ortaya koyuyorlar. Sanatçı “Lolitart(e)” adını verdiği yeni serisiyle bu sentezi gerçekleştirirken, model fotoğrafları ve kolaj malzemelerinin yanı sıra yoğun katmanlı kendine has boyasal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Baykam’ın kendine özgü bir gizem taşıyan kızları, ailevi özel eşyaları böylece “Lolitart(e)” serisiyle görücüye çıkmış oluyor.

 

Sergi Eserleri