MEHMET YILMAZ

İKİZLER: FOTOĞRAF RESİMDİR

23 Ekim – 17 Kasım 2013

Yılmaz’ın “İkizler” serisindeki her çalışma, birbirine menteşeyle iliştirilmiş iki tualden oluşuyor. Sol tarafta, fotoğrafın temsilindeki baskıresim yer alırken, diğer tarafta fotogerçekçi tarzda boy gösteren aynı imgelerin ikizleri bulunmakta. Sanatçının işlerinde ilk bakışta ‘aynı’lığa işaret eden, ancak detaya inildiğinde teknik kaynaklı farkların keşfine varılan izlenimde dijital (baskı) resim ile boyasal resmin ‘ikizlik’ ilişkisi vurgulanırken, sanatçının bu serideki iddiası, fotoğrafın resim olduğu.

Hem estetik-format, hem biçimsel-teknik hem de imgesel bağlamlarda yapılandırılan ‘ikiz’ kavramı, bir yandan resmin dijital gerçekliğini sorgularken, öte yandan fotoğrafın bir resim türü olduğu fikrini dikkate almakta, iki aynı ama farklı imgenin anlamsal görüntüsü üzerine düşündürmektedir izleyiciyi. Günlük yaşam akışı içindeki sıradan insan ve hayvan karakterler ile nesne ve çıplak bedenler anın somutluğunu imleyerek, sanatçının imge seçiminin belirleyicisi olurlar.

Dijital görüntünün boyasal olanla istemsiz karşılaştırılması ise, teknik anlamda iki farklı yorumla çözülmüştür. İlki, dijitalin ikizi olma haline referans veren ve izleyiciyi küçük farkları ayırt etmeye yönlendiren açısal ve biçimsel değişiklikler; ikincisi, tamamlanmamışlık hissini yaratan ya da dijitalin teknik olanaklarına öykünerek yok olma göndermesini taşıyan bir betimleme tercihidir. Fotoğraf baskının teknik özellikleriyle ilişkili bir diğer bağlantı ise, görüntünün pozlamayla oluşma anının somut bir anlatım biçimi olmasıdır.

Sergi Eserleri