TİNA FISCHER

FEL – FELEK

26 Mart – 26 Nisan 2010

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de yaşayan Avusturyalı sanatçı, figüratif dışavurumcu üslupta ele aldığı yapıtlarında, özellikle Ortadoğu savaş ortamlarında, emperyalizmin getirdiği dramatik ortamı ve tarihin buna karşı kendi gücünü sınayarak direnişini ele alıyor.

Gerek doğa, gerek asırlardır yaşayan yapıtlarla beraber, insan ve yerel kültür değerlerinin acımasızca imha edildiği bir ortam çıkıyor ortaya…

“Küreselleşmenin getirdiklerini ve iyice ortaya çıkan zengin – fakir, gelişmiş ve gelişmemiş toplumsal yapıları üzerine çalışıyorum. Yarattığı boşluğu ve kültür kaybını, tarihsel sembollerle ve figürlerle karşılaştırıyorum. İmgeler tasarlayıp, uyguluyorum…” diyen sanatçı, bu yaklaşımıyla global dünyayı ve onun uzantısı olan “global resmi” de  sorgulamış oluyor…

 

 

Sergi Eserleri