Fazilet Kendirci

6GEN Bellek

12 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021

“Tarih dokümanı organize eder, parçalara ayırır, dağıtır düzene sokar, seviyelere ayırır serileri gerçekleştirir, doğru olanı doğru olmayandan ayırır, elemanları tespit eder, birlikleri tanımlar ilişkileri açıklar. (…) Süreksizlik, kopukluk, eşik, sınır, seri dönüşüm kavramlarının oyuna sokuluşu her tarihsel analizde yalnız yargılama usulüne ilişkin sorunları değil teorik problemleri de ortaya koyar.” - Michel Foucault

6GEN Bellek, bireyin gerçeklik algısı üzerinde medyanın etkisini, toplumsal belleğin yakın tarihle kurduğu ilişkiyi ve en temelde insanın dünya ve evrendeki yerini izleyicisiyle birlikte sorguluyor. 365 altıgen tualin birleşmesiyle meydana gelen eserin ön yüzü, sanatçının anlatımıyla “insanın bir damla sudan meydana gelmesi, gelişimi, başarılarının en doruk noktasına ulaşması ve zaman içinde tekrar gücünü yitirmesiyle birlikte tekrar bir damla ile bitişini” temsil ederken arka yüzünde ise 2007-2012 yılları arasında basında yer alan haberler yer alıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinden siyaset, sosyoloji, teknoloji, ekonomi ve ekoloji konularında yayınlanmış haberler içeren arka yüz, birbiriyle bağlantısız görünen ancak “göbek bağı” olan bu konuları yan yana getiriyor. Yaratım sürecinde özellikle boş bırakılan yapıtın kalbindeki altıgen tualler, sergi süresince güncel haberlerle beslenerek, izleyicisiyle interaktif bir şekilde gelişiyor.

Kullanılan tuallerin 24 cm kenarları bir güne, 365 adet olması bir yıla, altıgen olması ise hücreye ve doğanın en kuvvetli bağına referans veriyor. Bu referanslarıyla 6GEN Bellek, izleyicisini bellek, akıl, tarih, kayıt, zaman, iktidar ve insana dair çapraz okumalar yapmaya teşvik ediyor.

Sergiye paralel olarak yayınladığımız katalogta Sinan Eren Erk, Eser, evrendeki tek ve akıllı canlı olduğu ön kabulüyle, benmerkezci şekilde içinde yaşadığı çevreye zulmeden, uzanıp alabildiği için tüm yer üstü ve yer altı kaynaklarının onun emrine sunulduğunu zanneden ve bu nedenle sadece gezegenin değil kendinin de sonunu hazırlayan insana başkaldırıyor. Kendirci böylelikle, karşıtlıkların ve benzerliklerin arasında kurduğu denklemi hep mesafe kavramının kritik algısına dayandırıyor. Onun sanatında tuval evreni de hücreyi de anlatabiliyor veya boya suyu da yıldız tozunu da. O, kendi yaratısının sınırları içindeki her şeyi imgelere toplayarak izleyicisine aktarabiliyor ve bunu yaparken mesafeyi kullanıyor” ifadesiyle mesafe kavramını eserle ilişkilendirerek izleyicinin mercek altına alınan kavramları derinleştirmesine zemin hazırlıyor.

6GEN Bellek, 26 Şubat’a kadar Piramid Sanat’ta izlenebilir.

 

Detaylı bilgi için:

Gülfem Naz Yılmaz

m. +90 (530) 0729187

t.   +90 (212) 2973121

piramidsanat.com | piramidsanat@gmail.com

 

Sergi Eserleri