TURAN BÜYÜKKAHRAMAN

“DUVARLAR”

12 ARALIK 2009– 10 OCAK 2010

Sanatçı, bu serisinde, reklam afişlerinden sloganlara, ilan-ı aşklardan graffitilere kadar geniş bir paylaşım alanı oluşturan bu duvarları bir anlamda önümüze sunuyor.

“Kent içinde ve dışında bulunan duvarlar- ki bunlar karayollarına ait köprü ve viyadük duvarlarıdır-, afişlerin yanı sıra farklı amaçlar için de kullanılırlar. Değişik ideolojilerdeki kişilerin duvarların üzerine yazdıkları sloganlarla halka ulaştırmak istedikleri mesajlar; çoğunlukla karayolu görevlileri tarafından üstü kapatıldığı ya da boyandığı için hedefine ulaşamaz. Ama hem sloganları yazanlar hem de üzerini kapatanlar artık izleriyle sonsuza kadar duvarda yerini almıştır. Bu üst kapamada oluşan yıpranmış ve solmuş zemin rengini tutturamayan işçilerin az bir ton farkı ile oluşturdukları görüntü, minimalist soyutlamalara taş çıkaracak kertede bir yapıt olarak göz ziyafetine kendini sunar” –Turan Büyükkahraman

Sergi Eserleri