SUAT AKDEMİR
 

3 Eylül – 18 Ekim 2015

Suat Akdemir’in Küba’da çektiği fotoğraflardan oluşan Abstract Cuba sergisi, sanatçının Küba gezisi sonrası Bodrum Gümüşlük atölyesinde yaptığı soyut tuallerinden de bazı örnekleri kapsıyor.


“Suat için, önünde bulunduğu tüm görsel alan, sanatına ‘sirayet edebilecek’ potansiyel bir iz topluluğu. Yerler, su birikintileri, ağaçlara yansıyan güneş ışınları, boyası kalkmış eski duvarlar, araba kaportaları, terkedilmiş evler, bulutlar, yağmur tanecikleri veya bir lolitanın güzel kokan saçları… Her biri her an Suat Akdemir’in önce belleğine, oradan objektifine ve tualine yansıyabilir. Dünyanın tamamı, ‘tek dişi kalmış bir canavar’ olan medeniyetin izleri, doğanın insan yerleşkeleri ve diğer yaşam bulgularıyla kesişme alanları… Bunların her biri sanatçının etkileşim alanıdır. Küba ise, bu genel tablonun merkezinde olan ebedi evidir Suat’ın… Nedenlerini yalnızlığını sevmesine, Che’ye, Sierra Maestra’ya ve soğuma riski taşımadan içilmesi gereken Habana Libre Oteli’nin kahvesine bağlayabilirsiniz”  -Bedri Baykam
 

Sergi Eserleri