d. istanbul, 1969

Resim, heykel, performans gibi kavramsal çağdaş sanat üretimlerinin tümünü 'fikir sanatı' olarak tarif eden bir sanatçı ve teorisyen olan Gülan, Yale, SVA, New York Institute of Technology, lncheon ve Köln Üniversitelerinde konferanslar verdi. Eserleri City University, UC Santa Barbara ve Teksas Rice Üniversitelerinde derslerde okutuldu.

Web Bienali'nin kurucusu olan Gülan, Balkan Bienali'nin danışma kurulunda, ISEA Singapur Uluslararası program komitesinde yer aldı. Halen Mimar Sinan ve Boğaziçi Üniversitesinde ders veriyor.

Sanatçının Yer aldığı Sergiler
Sanatçının Eserleri