PANEL - BAŞKANLIK DAYATMASINA HAYIR!

PANEL
BAŞKANLIK DAYATMASINA HAYIR!
 
SANATÇILAR GİRİŞİMİ
ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ
İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ
DAYANIŞMA ÇAĞRISI

 
Moderatör        
Orhan Aydın (Sanatçılar Girişimi sözcüsü-Tiyatro sanatçısı)
 
Konuşmacılar                                    
Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü)
Av. Turgut Kazan (İstanbul Barosu eski Başkanı)
Ataol Behramoğlu (Sanatçılar Girişimi sözcüsü, şair-yazar)
Bedri Baykam (Sanatçılar Girişimi sözcüsü, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı)
 
-Parlamenter sistem yok edilmek üzeredir.
-Demokrasinin temel koşulu olan güçler ayrılığı dengesi yok edilmek üzeredir.
-Çağdaş eğitimin, kişisel ve toplumsal özgürlüklerin olmazsa olmaz koşulu ve güvencesi laiklik yok edilmek üzeredir.
-Cumhuriyet’in kadınlarımıza sağladığı haklar bütünüyle yok edilmek üzeredir.
-Örgütlenme, haberleşme, hak arama özgürlükleri yok edilmek üzeredir.
-Sanatsal/bilimsel yaratma ve düşünce özgürlüğü yok edilmek üzeredir.
-Ülkemizin 100 yıla yaklaşan demokrasi, hukuk ve halk egemenliği birikimleri ile  200 yılı aşkın çağdaşlaşma tarihimizin kazanımları yok edilmek üzeredir.
 
Uygar, çağdaş, demokrat, barışçı, insan haklarına ve en temel evrensel hukuk değerlerine saygılı Türkiye Cumhuriyeti bütünüyle yok edilmek üzeredir.
 
REDDEDİYORUZ!
 
Sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Anayasada sistem değişikliği adıyla yapılmak istenen, rejim değişikliğine yol açacak niteliktedir. Bu girişime karşı dayanışmamızı güçlendirmek ve sesimizi duyurmak için bir arada olacağız.
Katılımınızı bekliyoruz.
 
Tarih: 12 Ocak 2017, Perşembe
Saat: 18.00 – 21.00
Yer: Piramid Sanat
Feridiye cad. No:25 Taksim (0212 2973120)